Organisasjon

 

​Selskapets ledelse:

Daglig leder - Prosjekt- og ressursplanlegger:

Geir Kristoffersen, 982 88 110

 

Avdelingsleder i Sør-Varanger:

Kurt Olav Larsen, 982 88 084

 

Avdelingsleder i Vadsø-Vardø-Varangerbotn:

Tom Erik Pedersen, 982 88 042

 

Avdelingsleder i Båtsfjord-Berlevåg

Kjell Richardsen, 982 88 181

 

Prosjektleder:

Vidar Wilhelmsen, 982 88 105

​Varanger KraftEntreprenør har ca. 45 medarbeidere fordelt på fire driftsavdelinger og en avdeling for lager & logistikk. I tillegg har selskapet en ressursenhet som styrer og samordner større anleggsprosjekter.

De fleste av våre medarbeidere har bakgrunn som høyspentmontører, men organisasjonen består også av elektrikere, teknikere, anleggs- og logistikkmedarbeidere og ingeniører. Selskapet har en aktiv lærlingpolitikk og har til en hver tid et visst antall lærlinger under utdanning.

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no