Helse, miljø og sikkerhet

 

Varanger KraftEntreprenør opererer i en bransje som er strengt regulert med hensyn til sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi jobber målrettet med løpende forbedring av vårt HMS-arbeid og selskapet blir målt i forhold til bransjepraksis- og krav. Det er vår ambisjon at vi skal ha et tydelig lederskap på alle nivå i organisasjonen når det kommer til etterlevelse av konsernets og selskapets regelverk på HMS-området.​

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no