Våre prosjekter

 

Varanger KraftEntreprenør gjennomfører en rekke prosjekter ved siden av våre løpende driftstjenester. De fleste prosjektene er nyanlegg i forsyningsnettet på oppdrag for Varanger KraftNett. 

 

Ombygging av 66 kV til 132 kV-linje mellom Vadsø og Vardø

Varanger KraftEntreprenør er i perioden 2014-2015 i gang med oppisolering av regionalnettslinjen mellom Vadsø og Varangerbotn. Eksisterende stolper beholdes, men flyttes lengre ut for større faseavstand deretter klamres de i lag med nye større stolper. Gamle traverser og isolatorer skiftes ut med nytt materiellTotalt er linkestrekningen ca. 50 km og består av ca. 300 mastepunkt. Til arbeidet benyttes selskapets nye linjemaskin, en Prinot 3000.

 

Internt kabelnett på Raggovidda vindpark

Høsten 2014 ble Raggovidda vindpark offisielt åpnet og idriftsatt. VKE stod for leveransen av internt kabelnett med Varanger KraftVind som oppdragsgiver og Veidekke og SA Anlegg som underleverandør.

 

Modernisering av nettstasjoner

På vegne av Varanger KraftNett har konsernets entreprenørselskap de siste tre årene jobbet med nedbygging av nettstasjoner i hele forsyningsområdet. I perioden 2014-2015 tas anleggene i Sør-Varanger.

 

Ny 20 kV-linje mellom Kobbkroken og Kongsfjord

Varanger KraftEntreprenør har siden 2013 vært i gang med å bygge ny 20kV-linje mellom Kobbkroken trafostasjon og Kongsfjord kraftstasjon. Linjen bygges stort sett langs eksisterende trase bortsett fra strekningen ved hyttefeltet i Kongsfjorddalen.

Ny 20 kV-linje mellom Gandvik og Varangebotn

Vi bygger ny 20 kV-linje med OPGW til Varangerbotn. Arbeidet ble påbegynt i 2012 og forventes avsluttet i 2016. Linjen bygges i eksisterende linjetrase.

 

 

 

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no