Kabelanlegg

 

 

Vi bygger og leverer logistikktjenester til alt av høyspent- og lavspent-forsyningsanlegg. Leveranse av arbeid og materiell til boligfeltutbygging, strøm, veilys og fiber er et kjerneområde innen selskapets tjenesteprofil.

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no