Kraftlinjer

 

 

 

Vi bygger og vedlikeholder kraftlinjer fra lavspentnivå til høyspentlinjer opp til 132 kV. Vi har erfaring fra hele Øst-Finnmark fra tørt innlandsklima i Pasvik og Tana til særdeles røft kystklima rundt Varangerhalvøya.

Varanger KraftEntreprenør har en del utstyr spesialisert for linjebygging, blant annet linjetraktor og en linjemaskin av type Prinot 3000.

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no