Drift og beredskap

 

Varanger KraftEntreprenør er hovedleverandør på driftstjenester til konsernets nettselskap. I dette inngår tilstandskontroll, befaringer, feilretting og utbedringer. Med god tilstedeværelse i hele Øst-Finnmark er vi lett tilgjengelig og har unik kompetanse på nett- og kabelanlegg i regionen. Vi utfører også driftsrelaterte oppgaver for Varanger KraftVind og Pasvik Kraft. 

Vi leverer også driftsrelaterte oppgaver til eksterne aktører, blant annet veilystjenester til kommuner og teknisk driftsbistand til biobrenselanlegget ved Garnisonen i Sør-Varanger.

 

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no