Matriell og utstyr

 

Gjennom vår lager- og logistikkavdeling kan vi være behjelpelige med materiell og utstyr til fordelaktige priser. Vårt utvalg er først og fremst tilpasset energi- og høyspentanlegg, men andre bruksområder kan også være aktuelle.

 

Ønsker du mer informasjon kan vi kontaktes på 78 96 26 00.

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no