Varanger KraftEntreprenør har ca. 45 medarbeidere fordelt på fire driftsavdelinger og en avdeling for lager & logistikk. I tillegg har selskapet en ressursenhet som styrer og samordner større anleggsprosjekter. 

De fleste av våre medarbeidere har bakgrunn som høyspentmontører, men organisasjonen består også av elektrikere, teknikere, anleggs- og logistikkmedarbeidere og ingeniører. Selskapet har en aktiv lærlingpolitikk og har til en hver tid et visst antall lærlinger under utdanning. 

Varanger KraftEntreprenør opererer i en bransje som er strengt regulert med hensyn til sikkerhet og arbeidsmiljø. Vi jobber målrettet med løpende forbedring av vårt HMS-arbeid og selskapet blir målt i forhold til bransjepraksis- og krav. Det er vår ambisjon at vi skal ha et tydelig lederskap på alle nivå i organisasjonen når det kommer til etterlevelse av konsernets og selskapets regelverk på HMS-området.​