Varanger KraftEntreprenør gjennomfører en rekke prosjekter ved siden av våre løpende driftstjenester. De fleste prosjektene er nyanlegg i forsyningsnettet på oppdrag for Varanger KraftNett.