VKE disponerer klassisk utstyr for linjebygging og kabelarbeid; alt fra spoleapparat, bukker, bremser og trinser til en del tilpasset utstyr for AUS-arbeid, spesielt rettet mot nedbygging av nettstasjoner, skifting av glassisolater og traversbytte. 

Av spesialkjøretøy har vi flere liftbiler i forsyningsområdet i tillegg til scotere og ATV'er med fire eller seks hjul. Vår evne til fremkommelighet og lokale terrengkunnskap er betydelig og vi kan være en alternativ tjenesteleverandør når slik kunnskap er viktig.

Ta kontakt for nærmere informasjon dersom dette er av interesse. Informasjon om lokal kunnskap fås lettest gjennom å kontakte våre områdeledere.