Tjenester

 

Varanger KraftEntreprenør tilbyr tjenester innen drift, vedlikehold og bygging av nyanlegg innen energiforsyningssektoren. Vi påtar oss også prosjekter og driftsoppgaver knyttet til produksjonsanlegg, veglys og tilsvarende infrastruktur.

Varanger KraftEntreprenør tilbyr byggestrøm til hele Øst-Finnmark til konkurransedyktige priser. 

 

 

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 00
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraft.no