AUS er et prioritert satsningsområde i Varanger KrafEntreprenør. Vår ambisjon er at flest mulig oppgaver skal løses AUS. Foreløpig jobber vi mest på 22 kV-anlegg, men tar også oppdrag på anlegg med høyere spenningsnivå. Vår erfaring favner om følgende oppgaver:

  • Utskifting av stolper, isolatorer og traverser
  • Montering av gnistgap
  • Til- og frakoblinger på linjer og stasjonsanlegg med spenningsnivå 22 kV - 132 kV

AUS-arbeid handler om å utvikle løsninger og gjennom nøye planlegging og sikkerhetsvurderinger gjennomføre oppdraget. Varanger KraftEntreprenør har utviklet en del spesialutstyr- og løsninger som hjelper til effektive arbeidsmetoder innen AUS.