Vi bygger og vedlikeholder kraftlinjer fra lavspentnivå til høyspentlinjer opp til 132kV. Vi har erfaring fra hele Øst-Finnmark fra tørt innlandsklima i Pasvik og Tana til særdeles røft kystklima rundt Varangerhalvøya. 

Varanger KraftEntreprenør har kompetanse og spesialutstyr for linjebygging opp til 132kv.